Zabytki – niemi świadkowie przeszłości

Zabytki - niemi świadkowie przeszłości

Czas mija nieubłaganie, a świat się zmienia — tak jest od zarania dziejów. Często zastanawiamy się, co po nas zostanie? Odpowiedź nie jest prosta i każdy powinien sam jej poszukać, pewnym jest jednak to, że pozostają po nas przedmioty oraz inne przejawy naszej kultury. To wszystko można ująć zbiorczą nazwą: zabytki.

To zabytki są niemymi świadkami przeszłości, często naszej własnej. To one pozostały po minionych cywilizacjach. Nie inaczej jest w przypadku zabytków „Wiecznego Miasta”, Rzymu — to one były świadkami jego początków oraz przemian, jakie w nim zachodziły. Są to milczące pomniki kultury, z której przejawami potrafimy spotykać się nawet na co dzień. Zauważ jak to, co dawne wpisuje się we współczesny krajobraz, pamiętając, że o dziedzictwo należy dbać. Podziwiaj architektoniczny kunszt przodków pod postacią monumentalnych budowli takich jak Koloseum, Panteon, czy kompleks Forum Romanum, pamiętaj, aby zgłębiać kryjąca się za nimi historię. Historię przemian zarówno technologicznych, stylistycznych, a także w myśleniu dawnych społeczności. Dzieje te są burzliwe, zawierają zarówno wzloty, jak i upadki a wszystko to zapisane jest w niemych pomnikach historii. Zabytki Rzymu to nie tylko odległe przejawy starożytnej cywilizacji, to historia nas samych, naszej kultury. Poznaj przemiany od epoki starożytnej, poprzez średniowiecze aż do nowożytności, zapisane w zabytkach, zarówno tych dużych — architektonicznych — jak i tych małych, przechowywanych w muzeach. Rzeczy codziennego użytku, przedmioty zbytku oraz rzeźby upamiętniające ważne postacie w naszej historii, czyli to wszystko, co podpowiada nam, jak niegdyś wyglądało życie i pozwala zrozumieć nas samych.

7 Komentarze

  1. Bardzo lubię zwiedzać. Często podróżuję i bywam w różnych miejscach. Czasem jednak okazuje się, że zabytki są przereklamowane, a miejscowi zrobili sobie z nich biznes. Tak na przykład jest w przypadku Taj Mahal.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*