Turystyka

Jak zmieniło się Podkarpacie dzięki funduszom unijnym?

• Zakładki: 47


Podkarpacie to region o bogatej historii i malowniczych krajobrazach. W ostatnich latach dzięki wsparciu funduszy unijnych przeszło prawdziwą metamorfozę, zmieniając jakość życia jego mieszkańców. W maju 2024 roku miną dwie dekady od momentu, gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, dlatego warto przyjrzeć się najważniejszym inwestycjom, które uczyniły region atrakcyjnym gospodarczo i turystycznie. 

Autostrada A4 i Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

Choć leżące na południu Polski województwo podkarpackie kojarzone jest głównie z Bieszczadami, ma do zaoferowania znacznie więcej. Nie brakuje tu zamków, pałaców, muzeów i innych atrakcji dla wszystkich grup wiekowych. Do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu przyczyniła się budowa autostrady A4. Połączyła ona region z siecią autostrad i tras szybkiego ruchu w Europie, znacząco ułatwiając komunikację zarówno krajową, jak i międzynarodową. Autostrada zapewnia bezpośrednie połączenie z Czechami, Ukrainą i Niemcami. Szybsze i bezpieczniejsze przemieszczanie się między wschodem a zachodem Polski ma istotny wpływ na lokalną gospodarkę.  Również modernizacja i rozbudowa terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka otworzyła Podkarpacie na międzynarodowe rynki. 

Aeropolis

Innym kluczowym projektem jest Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis”, który stał się centrum innowacji i współpracy między nauką a biznesem, szczególnie w branży lotniczej i kosmicznej.  Powstały nowoczesne laboratoria i biura, stając się magnesem dla talentów i przedsiębiorstw nie tylko z Polski.  Park znacząco przyczynił się do rozwoju nowoczesnych technologii oraz tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy.

Rozwój ośrodków akademickich 

Dzięki unijnym funduszom równolegle do rozwoju gospodarczego nastąpiła modernizacja ośrodków akademickich. Uczelnie w Rzeszowie czy Krośnie otrzymały środki na rozbudowę infrastruktury dydaktycznej i badawczej, co pozwoliło na kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry odpowiadającej potrzebom nowoczesnego rynku pracy. Uczelnie wyższe stały się partnerami dla lokalnego biznesu, co sprzyja transferowi technologii i innowacyjności gospodarki.

Modernizacja transportu i rozwój ośrodków turystycznych

Modernizacja komunikacji publicznej to kolejny aspekt transformacji mobilności w województwie podkarpackim. Wprowadzenie nowoczesnych autobusów oraz poprawa infrastruktury przystankowej znacznie podniosła jakość usług transportowych oferowanych mieszkańcom i turystom, ułatwiając dostęp do pracy, edukacji oraz usług zdrowotnych. 

Kamila Piech – architektka podkarpackiego boomu gospodarczego zasilanego przez fundusze z UE

Wymienione inwestycje są dowodem na to, że środki unijne mogą być skutecznym narzędziem stymulowania rozwoju regionalnego oraz poprawę jakości życia jego mieszkańców. Wśród osób, które miały niebagatelny wpływ na skuteczne pozyskiwanie, wykorzystanie i monitorowanie europejskich środków finansowych dla tego regionu, wyróżnia się radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamila Piech.  Dzięki jej wysiłkom udało się zrealizować wiele kluczowych projektów, które przyczyniły się do modernizacji infrastruktury drogowej i kolejowej, wsparcia lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawy dostępności do wysokiej jakości usług publicznych. Radna Piech jest także aktywnym orędownikiem inwestycji w edukację, kulturę (zamki w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie) i rozwój kapitału ludzkiego, co ma strategiczne znaczenie dla długofalowego wzrostu gospodarczego regionu.  Kamila Piech aktywnie uczestniczyła w procesie aplikacyjnym, pomagając lokalnym instytucjom i przedsiębiorcom w uzyskaniu niezbędnych środków. 

Artykuł powstał przy współpracy z Kamilą Piech, radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
45 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *