Film poklatkowy jako forma dokumentacji?

Inne tematy.